Categorieën
During the meanwhile

Panopticon – documentaire over jouw privacy

Interesante docu over privacy in Nederland.

Categorieën
During the meanwhile

Onderzoek: overheids-ICT projecten niet slechter dan private projecten

Leon Dohmen van Logica heeft een blog geschreven over een onderzoek naar publieke versus private ICT projecten. De conclusie is dat overheids ICT projecten niet slechter gedaan worden dan private ICT projecten. Dat valt dan weer mee…

Categorieën
During the meanwhile

Pleiocratie: samen spelen op het plein

Dit artikel heb ik geschreven voor www.ictu.nl, naar aanleiding van de prijs die Pleio heeft gekregen.

Plein Overheid (Pleio), het door Ambtenaar 2.0 geïnitieerde overheidsbrede online samenwerkplatform, heeft een internationale prijs gewonnen. Als eerste Nederlandse project heeft Pleio een Gold Award bij de Intranet Innovation Awards 2012 gekregen. Wat maakt Pleio zo bijzonder?

Categorieën
During the meanwhile

Een modern standaarden paradigma

“Eh, een wut?” Een modern standaarden paradigma. Dat is de noemer waaronder een aantal van ’s werelds belangrijkste standaardisatie organisaties W3C, IETF, ISOC, IAB en IEEE een moderne manier van het creëren van standaarden hebben onderschreven. Het gaat uit van vijf principes:

  1. Coöperatie
  2. Vasthouden aan principes (transparante procedures, brede consensus, evenwicht, openheid)
  3. Collectieve empowerment (bij gebrek aan een goed Nederlands woord)
  4. Beschikbaarheid en
  5. Vrijwillige adoptie.

Standaarden die zich aan deze principes houden zijn wereldwijde, toepasbare, open standaarden.

Categorieën
During the Meantime

Government Designed for New Times

In a series of interviews  called “Government designed for new times” McKinsey talks to prominent politicians, public servants and thought leaders about the challenges of modern government. Interesting reads!

Categorieën
During the meanwhile

McKinsey in gesprek over de moderne overheid

In een serie interviews “Government designed for new times” met vooraanstaande politici, publieke werkers en denkers verkent McKinsey het werken aan een moderne overheid. O.a. met Tony Blair en Coen Teulings.

Categorieën
During the meanwhile

@Verkade maakt het uit met de Webrichtlijnen

Robert-Jan Verkade van internetbureau Eend maakt het uit met de Webrichtlijnen in dit uitstekende artikel waarin hij verwoordt wat veel mensen (waaronder ikzelf) al langer voelen en vinden. Ik zal er nog ene uitgebreidere reactie op schrijven, want dat verdient dit artikel!

Categorieën
During the meanwhile

Verstrikt in de Webrichtlijnen

Theo van den Brink en Femke Polman van KING schreven een artikel voor InGovernment over de implementatie van de Webrichtlijnen bij gemeenten. Hierin leggen zij uit op welke manier KING de generieke ondersteuning aan gemeenten gaat bieden middels de iVersneller. En dat de Webrichtlijnen te vaak een doel op zich zijn geworden en niet een middel naar toegankelijker overheidsinformatie -wat het echt is.

Categorieën
During the Meantime

Trend speech 2013

The Trend Speech is an inspiring speech written by a dozen trend watchers in The Netherlands. I’m sharing the integral translation of the text for the 2013 edition right here, as I feel this should be shared as much as possible. I’m not associated or affiliated with these trendwatchers! Translation is done by Sylvie Dieteren, one of the trendwatchers involved.

This is again the third trend speech, a present of a temporary collective of 12 trendwatchers and forecasters for the Netherlands.
We would like to offer inspiration, show how the future unfolds itself and what we can do with it.

Read here the English version, translated by Sylvie Dieteren. The original, and all additional information can be found online at Trendrede.nl

TrendRede 2013
The past year was quite tumultuous. In October 2011, Occupy, you remember, took possession of a number of squares in cities all over the world. The media initially had no idea what to do with this, but we think that Occupy will be included in the history textbooks as a kind of start of a conversion.

Daily newspapers have been writing from different perspectives. All publications describe alternatives for our current economic and social systems and all types of citizens’’ initiatives continue and realize that things need to be done differently. The Netherlands slowly turns itself towards the future. If we can contribute to that with this trend speech, then we have reached our goal.

Categorieën
During the meanwhile

Trendrede 2013

De Trendrede vind ik een inspirerend initiatief, dat zoveel mogelijk aandacht verdient! Daarom plaats ik hier de integrale tekst. Ik ben niet bij dit gelegenheidscollectief betrokken!

Dit is alweer de derde TrendRede, het cadeau van een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers aan Nederland. We willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Het afgelopen jaar was roerig. In oktober 2011 nam Occupy – weet u nog? – bezit van een aantal pleinen in Nederlandse steden. De media wist in eerste instantie niet goed wat ze ermee aanmoesten, maar wij denken dat Occupy zijn plaats in de geschiedenisboeken zal krijgen als startsignaal van een omslag. Dagbladen zijn anders gaan schrijven, de ene na de andere publicatie schetst alternatieven voor onze huidige economische en sociale systemen en allerlei burgerinitiatieven bouwen voort op het besef dat het anders moet – en kan. Nederland draait zich langzaam weer naar de toekomst. Als we daar met deze TrendRede opnieuw een bijdrage aan leveren, dan hebben we ons doel bereikt.

“De wereld verandertte snel om haar te blijven beschrijven in steeds dezelfde woorden.”
socioloog Willem Schinkel, 2012