Categorieën
Seen on the web

Seen on the web: Doctors, Nurses and the Paperwork Crisis That Could Unite Them

They don’t always get along. But they are both under siege by the bureaucracy of a failing health care system. Ms. Brown is a clinical faculty member at the University of Pittsburgh School of Nursing. Dr. Bergman is a professor of medicine at New York University.

from Pocket
via Did you enjoy this article? Then read the full version from the author’s website.

Categorieën
Seen on the web

Seen on the web: Paging Dr. Google: How the Tech Giant Is Laying Claim to Health Data

Cerner was interviewing Silicon Valley giants to pick a storage provider for 250 million health records, one of the largest collections of U.S. patient data.

from Pocket
via Did you enjoy this article? Then read the full version from the author’s website.

Categorieën
Seen on the web

Seen on the web: Lord of the Rings, 2020 and Stuffed Oreos: Read the Andrew Bosworth Memo

On Dec. 30, Andrew Bosworth, a longtime Facebook executive and confidant of Mark Zuckerberg, wrote a long memo on the company’s internal network. In the post, titled “Thoughts for 2020,” Mr.

from Pocket
via Did you enjoy this article? Then read the full version from the author’s website.

Categorieën
Seen on the web

Seen on the web:

from Pocket
via Did you enjoy this article? Then read the full version from the author’s website.

Categorieën
During the meanwhile

Hoe cool is dat: Zweden heeft een Minister van de Toekomst

En nee, ze heet niet Marty McFly of Doc Emmet Brown, maar Kristina Persson. En haar taak is het Zweedse kabinet op de lange termijn te laten sturen.

Categorieën
Zorginformatie

2016 wordt het jaar van de wearables… waarschijnlijk

In dit interessante artikel van Dan Rowinski gaat hij in op de groei van het gebruik van wearable technologie en de verwachtingen voor 2016. Wearables beloven veel, maar moeten ook nog bewijzen wat ze waard zijn. Juist omdat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan (exponentieel zelfs), is het interessant om dit in de gaten te blijven houden.

Categorieën
Zorginformatie

Trends en ontwikkelingen in uitwisseling van gezondheidsinformatie

Weliswaar is de VS, maar toch een interessant artikel van Jessica Davis van hiewatch.com over de trends en ontwikkelingen op het gebied van de uitwisseling van gezondheidsdata (health information exchange). Nederland heeft een wat andere context in dit onderwerp dan de VS, met landelijke categoralenetwerken en regionale uitwisselingssamenwerkingsverbanden, maar de VS is wereldwijd bepalend in de richting en ontwikkeling.

Categorieën
Zorginformatie

Interview met mij over het Informatieberaad: Samen eigenaar

Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van IHE Nederland op 27 oktober 2014.

In Nederland willen we tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg komen. Hiertoe heeft het ministerie van VWS een Informatieberaad in het leven geroepen. Een zorgbreed, bestuurlijk overleg met partijen uit het veld. Doel is, de regie op de samenhang tussen alle ‘losse’ ontwikkelingen te voeren en de belemmeringen uit de weg te nemen.  Het eerste beraad vond op 13 oktober jl. plaats.

Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland, praat met Herko Coomans, projectleider van het Regiebureau Informatievoorziening Zorg i.o. van het ministerie van VWS, het vroegere Programma Informatiehuishouding op Orde (PrIO).

Categorieën
Zorginformatie

Een ander niveau van standaardisatie

Het 3D vraagstuk is actueel. Het behelst de drie decentralisaties op jeugdzorg, participatie van mensen met een handicap en de AWBZ zorg die deels in de gemeentelijke Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wordt ondergebracht.

Het 3D vraagstuk is vooral een informatievraagstuk: alle noodzakelijke informatie van alle betrokken partijen moet op tijd voor de juiste mensen beschikbaar zijn. Dan is het belangrijk dat alle partijen dezelfde begrippen gebruiken, kerngegevens uit vertrouwde bronnen hergebruiken en communiceren volgens afgesproken standaarden en generieke methoden en voorzieningen. Dat vraagt constante samenwerking en afstemming en aandacht voor aspecten als ontwikkeling, implementatie, beheer en governance. Kortom: een ander niveau van standaardisatie.

Categorieën
During the meanwhile

VWS werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg

In dit interview voor het ICTU Pulse online magazine vertellen Elke Buis en Ron Roozendaal over de stappen die we aan het zetten zijn naar een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierin vertelt Ron over het Regiebureau Informatievoorziening dat hij aan het opzetten is, waar ik projectleider van ben.